Marco Rigon

+39 335 6468508

rigon@rsrgroup.pl

mgr inż. Wiktor Szklarek

Prezes Zarządu

+48 693 636 232

szklarek@rsrgroup.pl

Andrea Rambelli

+39 347 5853213

rambelli@rsrgroup.pl

www.rsrgroup.pl

Plac Powstańców Warszawy 2A - 00-030 Warszawa - Polska